Hidradenitis Suppurativa Day

i inne przewlekłe dermatozy zapalne

11-12.03.2022
Konferencja on-line

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie obserwuje się intensywny wzrost liczby publikowanych badań odnoszących się do patogenezy hidradenitis suppurativa. Trwają intensywne prace nad nowymi opcjami terapeutycznymi tej przewlekłej, zapalnej choroby skóry, która w sposób znamienny powoduje obniżenie funkcjonowania pacjentów we wszystkich domenach jakości życia.

Po raz drugi skłoniło to nas do zorganizowania konferencji poświęconej tej jednostce chorobowej. Dodatkowo w tym roku koncentrujemy Państwa uwagę na problematyce innych, przewlekłych dermatoz zapalnych. Żywimy nadzieję, że prezentowane referaty przybliżą Państwu najnowszą tematykę dotyczącą hidradenitis suppurativa i i innych dermatoz zapalnych. Dołożymy wszelkich starań, aby przedstawione materiały miały naj najbardziej praktyczny charakter i były pomocne w Państwa codziennej praktyce klinicznej.

W dobie pandemii COVID-19 zapraszamy Państwa do udziału w konferencji realizowanej w świecie wirtualnym. Po raz kolejny konferencja dostępna będzie bez konieczności uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Będziemy starać się stworzyć platformę dyskusji nad najbardziej aktualnymi problemami hidradenitis suppurativa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak 

Lek. Piotr Krajewski